• cpbj

Metallvahu uurimine ja arendus

Metallvahu uurimine ja arendus
Uute materjalide väljatöötamine on uue ajastu tehnoloogilise innovatsiooni võti, pakkudes uut võimalust keskkonna kaitsmiseks ja energia säästmiseks ning on tihedalt seotud rahvamajanduse ja moderniseerimisega.Vahustatud metallmaterjalidel ei ole mitte ainult kerged omadused, mis on tavalistel poorsetel materjalidel, vaid neil on ka suurepärased mehaanilised ja füüsikalised omadused, nagu soojus ja elekter, ning neid on kergem regenereerida kui polümeerse vahtu, mis laiendab poorsete materjalide kasutusala.Viimastel aastatel on uue tehnoloogia areng kõvasti parandanud vahustatud metalli kvaliteeti ning palju on muutunud ka uute materjalide kasutustingimused.Inimesed on hakanud huvi tundma vahustatud metalli, eriti vahustatud alumiiniumisulami väljatöötamise vastu.Näiteks: autotööstuses hakati ohutuse ja keskkonnakaitse nõudluse suurenemise tõttu kaaluma vahtmetalli kasutamist.
泡沫铝
1. Metallvahu valmistamise protsess ja väljatöötamine
Metallvahtude valmistamisprotsess on inspireeritud polümeervahtude valmistamisest ja seda on edasi arendatud tänu ainulaadsetele metalliomadustele.Metallvahud võib nende sisepooride struktuuri järgi jagada kahte tüüpi: läbiva rakuga ja suletud rakuga.Valmistamismeetodid võib kokku võtta järgmiselt:
Metallvaht jaguneb:
  • Suletud elemendiga metallvaht jaguneb sulavahutamismeetodiks, pulbervahustamismeetodiks, õõneskuuli lisamise meetodiks ja pihustusmeetodiks.
  • Läbiva avaga vahtmetall jaguneb imbvalumeetodiks, investeerimisvalumeetodiks, paagutamismeetodiks ja metallist katmise meetodiks.
2. Vahtmetalli omadused
Metallivahtudel on oma poorse struktuuri tõttu mõned huvitavad omadused, mis sünteesivad mitteväärismetalli omadusi ja selle struktuuri.
Metallvahu kui konstruktsioonimaterjali mehaanilised omadused sõltuvad peamiselt selle tihedusest ja mitteväärismetalli omadustest.Näiteks suure tihedusega metallvahul on samuti suur survetugevus ja suure maatrikstugevusega metallvahul on samuti suur survetugevus.
Funktsionaalse materjalina on sellel erinevad füüsikalised omadused, nagu heli neeldumine, filtreerimine, soojusisolatsioon, leegiaeglustaja, vibratsiooni vähendamine, summutus, löögienergia neeldumine ja elektromagnetiline varjestus.
Nende hulgas on enim uuritud ja laialdasemalt kasutatav metallvahu energia neeldumine.
3. Vahtmetalli pealekandmine
Kasutus sõltub jõudlusest ja vahtmetalli suurepärane jõudlus määrab selle laia kasutusala.
Praegu on Jaapanis kasutatud vahtmetalli mõningaid omadusi.Näiteks kasutatakse alumiiniumvahu helisummutavaid omadusi Hokkaido ekskursioonirongide elektritootmisruumides ja tehaste mürasummutusseadmetes, JR Shinkanseni rongiistmed kasutavad alumiiniumvahu komposiitstruktuuri ning vahu ainulaadseid dekoratiivseid omadusi. vahtpinda kasutatakse ka hoonetes.Tööstus.
Läbi pooridega metallvahtusid kasutatakse filtrimaterjalina, soojusvahetitena, filtrite ja katalüsaatorikandjatena ning neid kasutatakse ka elektroodide materjalidena.
泡沫铝透光应用

Postitusaeg: 29. märts 2022